Echografie

Echo's op verwijzing van uw verloskundige of arts.

Combinatietest

Dit onderzoek bestaat uit een echo waarbij de nekplooi van het kind wordt gemeten en een bloedonderzoek waarbij wordt berekend of er bij u een verhoogde kans bestaat dat u zwanger bent van kindje met het syndoom van Down, Patau of Edwards.

Indien u geinteresseerd bent in de combinatietest heeft uw verloskundige een informatiefolder ontvangen. Het is van belang dat u deze goed doorleest. Deze biedt meest up-to-date informatie over de nekplooimeting, de NIPT, uitslagen en vervolgonderzoeken

In ons centrum verrichten we de bloedafname en de nekplooimeting. Na enkele dagen ontvangt u van uw verloskundige/huisarts/gynaecoloog de uitslag van deze combinatietest. Maak hierover afspraken met uw verwijzer.

Folder: Screening op downsyndroom

Belangrijk om mee te nemen

Voor de combinatietest dient u de volgende zaken mee te nemen:

  • de volledig ingevulde verwijzing van uw verloskundige
  • uw verzekeringspas
  • uw bankpas om te pinnen of contant geld