Echografie

Echo's op verwijzing van uw verloskundige of arts.

Structurele echo

Het SEO is bedoeld voor zwangere vrouwen zonder een verhoogd risico op een kind met een aangeboren afwijking.
Het is een vrijwillige keuze om dit onderzoek wel of niet te laten verrichten.
Het onderzoek wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Waar wordt naar gekeken bij het SEO?

Bij deze echo wordt gekeken naar de hersenen, schedel, aangezicht, wervelkolom, hart, maag, darmen, nieren, blaas en ledematen van het kind. Daarnaast worden de hoeveelheid vruchtwater, de positie van de placenta (moederkoek) en de grootte van het kind beoordeeld.
Dit onderzoek is bedoeld bepaalde grote afwijkingen vroegtijdig op te sporen waarbij de verdere invulling van de zorg van belang kan zijn.
Het onderzoek is er niet op gericht alle kleine details te beoordelen en kan dus ook niet gezien worden als een 100 % garantie. Niet alle afwijkingen zijn namelijk met behulp van echografie op te sporen.

Folder: Screening 13 wekenecho

Vervolgonderzoek

Als er bij het echoscopisch onderzoek een afwijking wordt gezien of als hierover twijfel bestaat, dan zal de echoscopist u hierover informeren. In dat geval neemt de echoscopist contact op met uw verloskundige. Er vindt dan vervolgonderzoek plaats in het LUMC.
In veel gevallen zal blijken dat er niets aan de hand is. Voor de kinderen die wel een aandoening hebben, kan het vervolgonderzoek van groot belang zijn.

Geen garantie op een gezond kind

Bij deze screeningsecho worden de meeste grote afwijkingen bij het kind opgespoord. Echter niet alle afwijkingen zijn echoscopisch aantoonbaar, bovendien zijn er ook afwijkingen die pas na de geboorte zichtbaar zijn of later in de zwangerschap ontstaan.  Een goede uitslag van een echo geeft dus geen garantie op een geheel gezond kind.