Bloedafname

Bloedonderzoek op aanvraag van de verloskundige.

De verloskundige heeft aan Verloskundig Centrum de Poort gevraagd bloed af te nemen voor onderzoek. Je kunt voor de afname terecht bij de Poort op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur -12.00 uur en 13.00-15.00 uur.

Wat is daarvoor nodig?

De verloskundige stuurt u een Zorgdomein code door via de mail voor bloedafname. Met deze code weten de assistentes van VC de Poort wat ze moeten afnemen.

Als uit dit onderzoek blijkt dat de baby kans heeft ziek te worden, kan dit vaak behandelt worden om zo de baby te beschermen. Bloedonderzoek gebeurt alleen met uw toestemming. Het moet zo vroeg mogelijk in de zwangerschap plaatsvinden. Bij voorkeur voor of rond de 13 week. De uitslag krijgt u van de verloskundige.

Het laboratorium onderzoekt het bloed op:

  • Hemoglobinegehalte/ijzergehalte
  • Bloedgroepen ABO
  • Rhesus D
  • Rhesus c
  • Andere antistoffen tegen rode bloedcellen
  • Syfilis (lues)
  • Hepatitis B
  • HIV
  • De verloskundige kan meer bepalingen aanvragen, bijvoorbeeld glucose waarden

Voor meer informatie lees hier verder... Voor informatie over afname van de NIPT verwijzen wij u naar de eigen verloskundige praktijk. Het lab wat de NIPT bepaald werkt niet op vrijdag. Voor meer informatie over de NIPT vindt u hier een filmpje .