Informatie

Klanttevredenheid

U heeft onlangs een bezoek gebracht aan ons centrum voor een echoscopisch onderzoek. Behalve het leveren van een goede kwaliteit streven wij ook naar een tevreden klant. Uw mening over de Poort is hiervoor heel bepalend.

Door middel van deze enquête willen wij u vragen wat u van de zorgverlening in ons centrum vindt, waar u tevreden over bent en wat er volgens u verbeterd zou kunnen worden. Wij zouden het erg op prijs stellen als u deze enquête in zou willen vullen. Het invullen daarvan kost ongeveer 5 minuten van uw tijd.

Op basis van uw informatie zullen wij zo nodig en waar mogelijk onderdelen van de zorgverlening aanpassen. Mocht u naar aanleiding van deze enquête nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de assistente van ons centrum.

Start enquête