Informatie

Patiƫntgegevens

Als u besluit deel te nemen aan de screening worden uw gegevens worden gebruikt. Deze gegevens zijn nodig om een diagnose te kunnen stellen u eventueel een behandeling aan te bieden en om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen.

Die gegevens worden vastgelegd in een databank Peridos. Dit is een systeem waar alle zorgaanbieders gebruik van maken die bij de prenatale screening in Nederland betrokken zijn. Alleen zorgaanbieders die bij uw screening betrokken zijn, kunnen uw gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om uw privacy te waarborgen. Het Regionaal Centrum Prenatale Screening coƶrdineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen.

Uw zorgverlener kan u meer informatie geven over de bescherming van uw gegevens.